Qizonen

EFT /Matrix Reimprinting

 EFT /Matrix Reimprinting 

Emotionel Freedom Technique – er et energipsykologisk værktøj. Man kan kalde EFT for akupunktur for følelser, tanker og negative oplevelser, uden nåle. Som kinesisk medicin, bygger EFT på den tanke, at følelsesmæssige og fysiske symptomer opstår, fordi der er ubalance eller sammenbrud i kroppens energisystem, (meridianbanerne).

En behandling med EFT foregår ved at der tappes blidt på meridianpunkterne på hovedet, kroppen og på hænderne, samtidig med at der fokuseres på den følelse, tanker eller negative oplevelser der ønskes at arbejde med.

Ud fra alle de oplevelser og følelser vi får igennem livet, danner vi vores overbevisninger for, hvordan vi opfatter og lever vores liv. Specielt inden for de første 6 leveår. Hvis vi på et givent tidspunkt ikke er i stand til at bearbejde ubehagelige følelser, oplevelser eller tanker,” fryser” de fast i vores underbevidsthed. Med andre ord, vi lægger låg på det ubehagelige, fordi vi ikke er i stand til at håndterer det.

Her vil det ligge og forstyrrer og dræne os, uden vi måske er klar over det. Kroppen kommer derved i en stress tilstand, hvorved den producerer alt for mange stress hormoner. Dette medfører at alle vores organer og hormonsystem kommer på overarbejde, da de til stadighed forsøger at opretholde en balance i kroppen.

Kroppen begynder at sende advarsler/symptomer til os om at noget er galt.  Det kan for eksempel være søvnløshed, smerter, vægtproblemer, allergi, stress symptomer og så videre. Hvis vi ikke lytter til vores krop og de signaler den sender, kan der let opstå ubalancer i kroppens energisystem som kan føre til sygdom i krop og sind.

Den verdenskendte biolog, Bruce Lipton har skrevet adskillige bøger om emnet, blandt andet Intelligente Celler. Mange studier har bevist, at det er meget vigtigt og grundlæggende at få bearbejdet og behandlet store og små traumer.

Vores underbevidsthed er 95% stærkere end vores bevidste sind, så viljestyrke alene ændrer ikke på vore overbevisninger. Her mangler vi en nøgle som kan låse vores underbevidsthed op. EFT er nøglen der kan låse underbevidstheden op, således at vi får mulighed for at bearbejde den fastfrosset følelse, tanke eller negative oplevelse.

Når du vælger sessioner med EFT, vil du samtidig lære, hvordan du selv fremadrettet kan benytte metoden derhjemme.

Matrix Reimprinting

Matrix Reimprinting er en videreudvikling af EFT.  Det er et fantastisk kraftfuldt og livs forandrende redskab. Hvor EFT trækker de ubevidste ting frem fra vores underbevidsthed, vil Martix Reimprinting kunne ændre de ubehagelige følelser, oplevelser, tanker eller traumer til neutrale eller positive begivenheder i vores erindringer. Dette forløser følelsesmæssig og kropslig energi, hvilket er en fantastisk lettelse for krop og sjæl.

Alle kan få udbytte af at anvende EFT/Matrix Reimprinting til, at bearbejde negative traumatiske tanker, følelser og begivenheder. Fysiske symptomer der ofte dækker over årsagen til problemet, for eksempel: Eksamensangst, flyskræk, smerter, søvnløshed, vægtproblemer, fobier, chok, traumer, stress, depression og lignende.

Skal jeg tro på at det virker?

Nej, det har intet med tro at gøre. I processen med EFT/MR frigøres det fastlåste traume og du genfinder og forløser den følelsesmæssige energi. Det eneste det kræver er, at du er parat til at ændre noget i dit liv. Jeg vil gøre mit til, at det sker på en kærlig og omsorgsfuld måde.

Kvantespring For Krop Og Sjæl

Efter at have fået diagnosen brystkræft, med efterfølgende operation, strålebehandling samt medicinsk behandling, stod jeg tilbage med et kæmpe spørgsmål: Hvorfor mig, og hvad kan jeg gøre for ikke at blive ramt igen? Det var en utrolig stressende situation, med en masse følelser og tanker, der var svære at holde styr på.

Der var ingen til at besvarer disse spørgsmål, men tanken om at jeg skulle gøre noget anderledes kunne ikke slippe mig. Jeg blev klar over, at svarerne skulle findes hos mig selv.

Som zoneterapeut og alternativ behandler, var jeg helt klar over, at kræft ikke bare er kræft, men også et symptom på ubalance i kroppen. Mit møde med EFT/MR var mødet med nøglen til underbevidstheden. Et fantastisk kraftfuldt og livsforandrende redskab, som kan hjælpe med at forløse negative følelser,  tanker, og oplevelser, som ubevidst ligger gemt i underbevidstheden. Det giver en fantastisk lettelse for både krop og sjæl, som uløseligt hænger sammen, hvorved kroppen hjælpes tilbage til balance.

EFT/MR kan i mange situationer stå alene, men når det drejer sig om,  hvad man som kræftramt selv kan gøre foruden behandlingen i det etablerede system, så vil det selvfølgelig være logisk at se på ernæring, motion, healing, meditation, zoneterapi, massage og andre lignende metoder der støtter op om kroppens helbredelse.